Στατικές Μελέτες
Στατικές Μελέτες
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η Στατική Μελέτη ενός κτηρίου, είναι μια ανεξάρτητη και αυτοτελής μελέτη με σκοπό την ασφαλή τεχνικοοικονομική κατασκευή του φέροντα οργανισμού.

Μια τέτοια μελέτη περιλαμβάνει την εκπόνηση των υπολογισμών και τη σύνταξη των σχεδίων, πινάκων κλπ, που απαιτούνται για την κατασκευή του φέροντος οργανισμού, καθώς και  την εκτίμηση τις προβλεπόμενης  δαπάνης, η οποία διενεργείται με την χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, λαμβάνοντας υπόψιν τους ισχύοντες κανονισμούς.

Κανονισμός Φορτίσεων: ΦΕΚ 325Α/45 και Ευρωκώδικας 1 – Μέρος 1.1 (ENV 1991-1-1:1991)

Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός: ΕΑΚ 2000/2003 (ΦΕΚ 2184β, 20 Δεκ. 1999 και ΦΕΚ 423β, 12 Απρ. 2001) και Ευρωκώδικας 8 – ΕΝ1998:2004
Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος: ΕΚΩΣ 2003/2004 (ΦΕΚ 1154/12 Αυγ. 2003 και ΦΕΚ 447/ 05 Μαρ.2004) και Ευρωκώδικας 2 – EN1992:2004
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ: Ευρωκώδικας 3 – EN1993:2005
ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ: Ευρωκώδικας 4 – ΕΝ1994-1-1:2004
ΞΥΛΙΝΩΝ: Ευρωκώδικας 5 – ΕΝ1995-1-1:2003
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ: Ευρωκώδικας 6 – ΕΝ1996-1-1:2005

Η μελέτη αυτή αποτελείται από τρία στάδια.

Τα στάδια μίας στατικής μελέτης ενός κτιριακού έργου είναι:

 1. Η «προμελέτη», δηλαδή μια προκαταρκτική μελέτη, όπου προτείνονται μορφές του φέροντα οργανισμού για τις διάφορες αρχιτεκτονικές λύσεις, ώστε να μπορέσει να αποφασιστεί η μορφή του έργου.
 2. Η «οριστική μελέτη», όπου σχεδιάζεται και υπολογίζεται ο σκελετός του κτιρίου και εκτιμάται το κόστος με βάση την τελική αρχιτεκτονική λύση.
 3. Η «μελέτη εφαρμογής», όπου υπολογίζεται και σχεδιάζεται με ακρίβεια ο «φέρων οργανισμός» (σκελετός) του κτιρίου, αλλά και κάθε κατασκευαστική λεπτομέρεια και τεχνική οδηγία που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του.

Το τεχνικό μας γραφείο mixanikoi.gr αναλαμβάνει:

 • Έλεγχο Στατικής Επάρκειας κατασκευών για το Ν. 4495 / 2017
 • Ενίσχυση Υφιστάμενων Κατασκευών
 • Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα
 • Μεταλλικές κατασκευές
 • Σύμμικτες κατασκευές
 • Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία
 • Ξύλινες κατασκευές
 • Προκατασκευασμένα Κτήρια
 • Μελέτες ενίσχυσης σεισμόπληκτων κτιρίων
 • Κολυμβητικές Δεξαμενές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα και
 • Προκατασκευασμένες Κατασκευές
 • Πλάκες επί εδάφους
 • Μελέτες ειδικών τύπων θεμελίωσης
 • Τοίχοι αντιστήριξης