Τακτοποίηση Αυθαιρέτων - Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
 • Νομιμοποίηση – τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών και των δασικών αυθαιρέτων με Ν. 4495/2017
 • Βεβαιώσεις Μηχανικού (Περί Νομιμότητας)
 • Έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Ακινήτου

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι ένας “ψηφιακός φάκελος” που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες ενός κτιρίου ή μιας αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας (π.χ. διαμέρισμα σε πολυκατοικία).

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για τη δήλωση Ταυτότητας Κτιρίου;

Τα έγγραφα / πιστοποιητικά που πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου είναι τα εξής:

 • Την οικοδομική άδεια κτιρίου από την πολεοδομία
 • Τα σχέδια της οικοδομικής άδειας εγκεκριμένα και θεωρημένα από την πολεοδομία
 • Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού
 • Το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί
 • Τα σχέδια κάτοψης που αποτυπώνουν την τελική κατασκευή του κτιρίου
 • Τις δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων
 • Tον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου
 • Τον τίτλο ιδιοκτησίας
 • Το Αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου

Επικοινωνήστε μαζί μας: 6980 03 41 20